top of page

MUDr. Petr Hubáček se kompozicí vážné i populární hudby, aranžováním a textováním zabývá od roku 1983. Je žákem Jiřího Maláska.

V Hradci Králové  v 80. a 90. letech působil jako skladatel, textař a hráč na klávesové nástroje v Tanečním orchestru Jiřího Hasala i v Tanečním orchestru Miroslava Mužíka. Spolupracoval  na koncertních varhanních  projektech svého kamaráda Martina Strejce,  pro kterého komponoval varhanní skladby. Díky osobité kompozici tří původních baletních pohádek Popelka, Sněhurka a Zlatovláska, v provedení Baletu HKH Vlaďky Hrbkové, spolupracoval i s Filharmonií Hradec Králové. Nyní působí jako varhaník v kostelíku sv. Jana Křtitele na Novém Hradci Králové na Zámečku. Průběžně natáčí písně a orchestrální skladby v domácím nahrávacím studiu. Pro realizaci svých písní požádal v roce 2017 o spolupráci nejprve Bohunku Bisovou, poté Josefa Bise, v roce 2018 po hostování na listopadovém koncertě zůstala Stáňa Eliášová a na podzim 2020 se připojil Ota Hrouzek.

Společně vystupují pod názvem Romantic band Petra Hubáčka.

 

Bohunka Bisová - absolventka ZUŠ - (housle a zpěv), prošla pěveckým sborem Kantiléna a po beatových začátcích zakotvila na léta v Tanečním orchestru Mirka Mužíka jako sólová zpěvačka. S certifikátem pražského Pragokoncertu, spolu s našimi předními umělci, procestovala republiku, včetně vystupování v zahraničí a nahrávání písní v rozhlase Hradec Králové a Cottbusu. Byla spoluzakladatelkou country kapely Doklobouku  a skupiny TRIO RIO. Spolupracuje se Skautskou dechovkou, kde nejen zpívá, ale i konferuje, s chutí si zazpívá swing s Hradeckým šramlem a plně se věnuje zpěvu a průvodnímu slovu na koncertech Romantic bandu.

 


Bc. Josef Bis - absolvent pedagogické fakulty katedry hudební výchovy a sociální pedagogiky, dlouholetý lektor hudby v Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

Od střední školy byl aktivně zapojen  v kapelách různých žánrů. Od big-beatu - školní, městské, na vojně a zvláště  Orion Lanškroun (Pavel Sonda "Z historie východočeského rocku")  přes pop - školní orchestry a vojenský taneční orchestr Jihlava, kavárenskou hudbu v zotavovně Morava  v Tatranské Lomnici po folklor v hradeckém Červánku, country v Doklobouku, klasiku v uskupeních pod vedením  váženého varhaníka pana Jiřího Strejce, dixieland s druhou půlkou Nadorazu - Nový paka  a nyní i swing v Hradeckém šramlu. V Romantic bandu se rád podílí na ztvárnění překrásných melodií a harmonií, a svou melodickou basou umocňuje hluboký prožitek z koncertů.

Mgr. Stanislava Eliášová  se věnovala výhradně klasické hudbě. Vystudovala Vysokou školu Pedagogickou v Hradci Králové, obor Učitelství hudební výchova - matematika a Sbormistrovství. Vystupovala s Orchestrem Hudební mládeže, zpívala ve smíšeném pěveckém sboru Smetana Hradec Králové a téměř dvacet let působila v Litomyšlském symfonickém orchestru, s nímž koncertovali po Čechách i Evropě, spolupracovali s mnoha pěveckými sbory, významnými sólisty i dirigenty, nahráli několik CD.
V listopadu 2018 byla přizvána jako host na koncert Romantic bandu, pak již zůstala jeho členkou a s potěšením se uplatňuje v krásných písních a instrumentálních skladbách Petra Hubáčka, jak na koncertech, tak i při nedělních mších v kostele sv. Jana Křtitele.

Otakar Hrouzek – absolvent ZUŠ (bicí nástroje) v Prostějově. V tomto malém moravském městě se datují jeho hudební začátky zakládáním a členstvím v různých kapelách (big-beat, rock). Za bicí soupravou absolvoval i vojnu ve Znojmě, s multižánrovou skupinou "Respekt" tam začalo i jeho laškování se zpěvem. Po vojně následovalo stěhování do Hradce Králové, kde po ročním hostování v různých hradeckých kapelách nakonec zakotvil v Tanečním orchestru Jiřího Hasala (Palmová zahrada). V tomto souboru působí i po změně názvu na "Stop time band" už několik desítek let jako zpívající bubeník. V roce 2020 dostal nabídku k hostování v autorském projektu Petra Hubáčka do jeho Romantic bandu, z hostování sešlo, a začala dlouhodobější spolupráce na postu bicí a zpěv.

 

Prohlášení o duševním vlastnictví: www.romanticband.cz je vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví zveřejněných na našich webových stránkách a materiálech na nich umístěných dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Veškerý jejich obsah (jako jsou například texty, obrázky, grafika, zvuky) jsou chráněny autorskými právy společnosti Romanticband nebo obsahují materiál, jehož používání bylo náležitě autorizováno; proto je zakázána jejich reprodukce, kopírování, zveřejňování, distribuce (celého obsahu nebo jen části) v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem. Všechna práva jsou vyhrazena.Nic z uvedeného na Webových stránkách nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv značky zobrazené na Webových stránkách. www.romanticband.cz  bude v této souvislosti uplatňovat svá veškerá práva k ochraně práv duševního vlastnictví v maximálním rozsahu. 

bottom of page