PŘEHLED koncertů:

2019

2020

02.08.2020 16:00               Promenádní koncert v Jiráskových sadech.

20.06.2020 19:00               Koncert po Vigilii Kostel sv. Jana Křtitele na Zámečku

13.06.2020 16:00               Svatební koncert Farní zahrada Nový Hradec Králové

05.06.2020 16:00 a 20:00 Noc kostelů -  Kostel sv. Jana Křtitele na Zámečku

20.05.2020 19:00               Večerní koncert s projekcí  Lázně Bohdaneč - spol. sál

01.01.2020 16:00               Novoroční koncert  kostel sv. Jana Křtitele na NHK

2019

14.12.2019 14:00               Vánoční koncert + posezení pro seniory  Světí

12.12.2019 15:00               Kostel Nanebevzetí Panny Marie Neratov

10.12.2019 14:00               Adventní koncert Nová Paka sál u Militkých

30.11.2019 18:30                Adventní vystoupení - kaplička Hláska 

20.11.2019 18:30               Koncert v sále Janského Dvora

18.11.2019 19:00               Slavnostní koncert v sále Filharmonie Hradec Kr.

27.10.2019 11.30               Křest Kostel sv.Jana Křtitele na Zámečku Hradec Kr.

20.10.2019 11.30               Křest Kostel sv.Jana Křtitele na Zámečku Hradec Kr.

24.09.2019 15.00               Koncert pro děti Kolonáda Janské Lázně

21.09.2019 18:30               Třebešské posvícení - koncert  Třebeš, Hradec Kr.

19.09.2019 14:00                Svátek seniorů na Pivovarském náměstí, Hradec Kr.

18.09.2019 19:00                Večerní koncert Společenský sál Lázně Bohdaneč

04.09.2019 15:00                Hudební předst. na venkovním podiu Janské Lázně

21.08.2019 15:00                Hudební předst. na venkovním podiu Janské Lázně

18.08.2019 14:00                Promenádní koncert Kolonáda Lázně Bohdaneč

04.08.2019 16:00                Promenádní koncert Jiráskovy sady Hradec Králové

31.07.2019 15:00                Hudební předst. na venkovním podiu Janské Lázně

23.06.2019 12:30                 Farní den NHK koncert Farní zahrada Nový Hradec

24.05.2019 16:30 a 20:00   NOC KOSTELŮ - dva koncerty

03.05.2019 17:30                Narozeninová oslava U Švagerků Hradec Králové

02.05.2019 18:00                 Rodinný koncert ZUŠ Střezina – ZUŠ Střezina JIH

07.03.2019 10:00                 Koncert u příležitosti MDŽ - Bio Centrál Hradec

                                               Králové

31.01. a 1.2.2019 19:00      Koncerty - Školící středisko Univerzity Karlovy Pec pod

                                               Sněžkou

01.01.2019 16:00                 Novoroční koncert - kostel sv. Jana Křtitele HK

2018

07.12.2018 17:00                Vánoční koncert - kostel sv. Petra a Pavla Liberk

30.11.2018 18:00                Zpívání u stromečku – kaplička Hláska

12.11.2018 19:00                Slavnostní koncert s hosty – sál Filharmonie HK

20.09.2018 17:00                Svátek seniorů -  Pivovarské náměstí HK

19.08.2018                           Narozeninová oslava Zděná bouda Hradec Králové

27.06.2018 13:00                Svatební obřad Kostel Nejsvětější Trojice Raduň u Opavy,

                     17:00                Svatební koncert Lhota u Opavy

24.06.2018 13:00                Farní den Nový Hradec Králové - Farní zahrada Nový HK

23.06.2018 17:00                Velký letní koncert - kostel sv. Petra a Pavla Liberk

25.05.2018 16:30 a 20:00 Noc kostelů, Velký jarní koncert odpolední a večerní

                                               při svíčkách - kostel sv. Jana Křtitele HK

26.03.2018 14:00                 Jarní koncert - Harmonie II. Hradec Králové

06.02.-27.3.2018                 každé úterý 16:30 8xKavárenský koncert - Kavárna

                                               Petrof

19.01. a 20.01.2018 19:00 Koncerty - Školící středisko Univerzity Karlovy Pec pod

                                               Sněžkou

01.01.2018 10:00                 Novohradecká slavnostní koncertní mše - kostel sv.

                                               Jana Křtitele HK

                   16:00                  Novoroční koncert – kostel sv. Jana Křtitele HK

2017

24.12., 26.12.2017 10:10    Novohradecká slavnostní koncertní mše - kostel sv.

                                               Jana Křtitele HK

01.12.2017 18:00                 Zpívání u stromečku – kaplička Hláska

24.11.2017 19:00                 Vánoční koncert -  CC Lucie

13.11.2017 14:00                Podzimní koncert – Harmonie II. Hradec Králové

21.09.2017 13:00                Svátek seniorů – Pivovarské náměstí HK

08.09.2017 19:00                Podzimní koncert – CC Lucie

25.06.2017 17:00                Letní koncert Farní den Nový Hradec Králové - Farní

                                               zahrada Nový HK

09.06.2017 16:00 a 20:00   Letní koncerty Noc kostelů - kostel sv. Jana Křtitele HK

2016

02.12.2016 18:00                Zpívání u Vánočního stromečku – kaplička Hláska

10.06.2016 16:00 a 20:00  Noc kostelů – varhanní odpolední a večerní koncert

                                              MUDr. Petr Hubáček

Nedaleko od tehdejšího předměstí, na jih za vsí Třebeš, se nad hradeckou rovinou zvedá nevelké návrší, nazývané prostě Kopec. Je to nejzazší výstupek z lesnaté vysočiny, která se odtud táhne na jih a na východ až k Holicím a Týništi. Je odtud krásná vyhlídka daleko přes hradecké okolí na západ, na východ a na sever, ověnčená vzadu Krkonošemi a pohořím Kladským, ke kterým se krajina malebně zvedá přes jiné menší hory za Jaroměří, Skalicí, Náchodem a Novým Městem nad Metují. Je to místo pro obyvatele Hradce bezesporu od dávných časů velmi milé. Nazývalo se Konstancí, pro vzpomínku na upálení Husa v Kostnici. Roku 1521 hradecký měšťan Lukáš Forman, jinak Hostovský z Hostovic, pojal úmysl vystavět zde kostel na památku „mistra Jana Husi, mistra Jeronýma z Prahy a jiných věrných mučedníků českých, v naději Boží svatých". Nalezli se ještě jiní dobrodinci, zejména měšťan Václav, syn Jakuba Kydlina za masnými krámy, kteří učinili odkaz na oltář mistra Jana Husi pro tento kostel. Je pravděpodobné, že se ještě téhož roku začalo stavět na městském pozemku, vedle kterého si Lukáš Forman na stráni vysázel velkou vinici. V roce 1530 byl kostel již postaven, protože v tomto roce Lukáš Forman ustanovil nadaci pro kněze podávající podobojí způsobou, který by tu sloužil mši svatou každou čtvrtou neděli a v některé svátky. K tomu věnoval 200 kop míšeňských a také výše jmenovanou vinici. V roce 1535 byla uzavře¬na smlouva s panem Janem z Pernštejna, na základě které poddaní lidé hradeckých měšťanů ze dvou blízkých vesnic Roudnicky a Vysoké, kteří příslušeli k farnímu kostelu v Opatovicích, jsou přičleněni k tomuto novému kostelu. Povinnost posluhovat těmto lidem svátostmi a sloužením mší svatých na sebe vzal farář od sv. Antonína v předměstí Mýtském. Měl k tomu ustanovit některého kaplana za plat výše k tomu určený. Již tehdy (v roce 1541) se u tohoto kostela usadil poustevník v domku, ve kterém mohli pobývat kněží zde sloužící, kostelníci, nebo se tam mohli uchýlit lidé, zvláště děti, v době nepříznivého počasí. Na věži kostela se nacházely dva zvony. Jeden ulitý již v roce 1505, tedy mnohem dříve než byl postaven kostel - asi určený jinam, nákladem hradeckého měšťana Jana Rychtaříka. Druhý byl ulit, dle nápisu, který na něm je, na poušť ke kostelu sv. Jana Husi. Slova sv. a Husi jsou na něm nyní vysekána. Ačkoliv stráň pod kostelem proti městu je na sever, bylo zde v době postavení kostela, vedle velké vinice Formanovy, vysázeno ještě několik jiných menších vinic a u nich byly postaveny domky. Proto se tomuto návrší říkalo také „na Vinicích". Po zpustošení podměstí okolo Hradce během třicetileté války, zejména v letech 1640 a 1645, byla pobořena také většina kostelů, které tam byly postaveny. Pobořen byl také farní kostel sv. Antonína před Mýtskou branou. Kněží tam také nebyli a osada byla tehdy přičleněna k hlavnímu kostelu ve městě, ke kostelu Svatého Ducha. Když nebylo duchovenstvo při kostele sv. Antonína, byl jistě opuštěný také kostel sv. Jana Husi na Vinicích. Později se ho ujali hradečtí jezuité. Je jisté, že v roce 1673, a snad i dříve, tam některý z nich každý svátek konal cvičení v katechismu. K službám Božím byl kostel upraven již roku 1659. V roce 1691 v něm byl postavený nový hlavní oltář a uskutečnily se tam ještě jiné opravy s tím, že v roce 1692 byl kostel nově vysvěcen. Ke dvěma starším zvonům přibyl na věži ještě jeden zvon a roku 1699 byly všechny tři zvony znovu vysvěceny. Kostel se začal nazývat novým jménem sv. Jana Křtitele. Vzácní hosté, kteří se zúčastnili svěcení zvonů, byli od tehdejšího purkrmistra Arnošta Pichlera pozváni k obědu do domku, ve kterém kdysi pobýval poustevník. Na místě poustevníkova domku si postavil syn Arnošta Pichlera, František, v době, kdy byl hradeckým primasem, větší dům čili zámeček, který byl v roce 1979 zbořen. Dne 27. září 1722 byl v něm přivítán na oběd tehdejší nový biskup Václav z Košína, když jel z Chrasti do Hradce ke slavnostnímu uvedení do svého kostela (Svatého Ducha). František Pichlet nechal vedle kostela v roce 1715 postavit kostnici (dnešní zvonici).
Nenechte si ujít:
Neděle 01.08.2021
v 16:00 

Promenádní koncert Jiráskovy sady Hradec Králové 

Sdílet na FB